Cookie beleid vv Gorssel

De website van vv Gorssel is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Algemene Voorwaarden

Voorwaarden

Algemene voorwaarden voor lidmaatschap van VV Gorssel

Artikel 1. Definities en Toepasselijkheid

Club: VV Gorssel
Voetbalseizoen: periode van 1 juli van enig jaar tot 1 juli van het daaropvolgende jaar.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het lidmaatschap van VV Gorssel. Door het lidmaatschap aan te vragen, heeft de aanvrager zich akkoord verklaard met de algemene voorwaarden.

Artikel 2. Algemeen

2.1 Het lidmaatschap van VV Gorssel is persoonsgebonden en kan daarom niet worden overgedragen aan een derde. Alleen een natuurlijk persoon kan lid worden van VV Gorssel.

2.2 Per persoon kan er maar één lidmaatschap worden aangevraagd.
2.3 De Club behoudt zich het recht voor een aanvraag van een lidmaatschap om welke reden dan ook te weigeren.

Artikel 3. Lidmaatschap

3.1 Voor de aanvraag van een lidmaatschap dienen naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres van het lid evenals de gegevens van de betaler (persoonsgegevens en bankrekeningnummer) aan de club bekend te worden gemaakt. Deze gegevens worden opgenomen in een gegevensbestand van de club waarbij de Wet Bescherming Persoonsgegevens in acht wordt genomen.

3.2 De aanvraag van het lidmaatschap dient te zijn ondertekend door de wettelijke vertegenwoordiger van het lid.

3.3 Voor het lidmaatschap geldt een minimum leeftijd van vijf jaar.
3.4 Aanmelden voor een lidmaatschap kan op ieder gewenst moment. Een lidmaatschap is geldig voor de duur van één voetbalseizoen en wordt verlengd met één voetbalseizoen indien niet tijdig en correct wordt opgezegd.

Artikel 4. Betaling

4.1 De contributie dient voorafgaand aan het seizoen in zijn geheel, of in twee gelijke termijnen gedurende het seizoen te worden voldaan.
De eerste termijn vervalt op 30 Juni van elk speelseizoen, per deze datum dient te zijn ontvangen het totale contributie bedrag of 50% daarvan
De tweede termijn vervalt op 31 Juli van elk speelseizoen, per die datum zal bij een deelbetaling de resterende 50% van contributie bedrag te zijn ontvangen.

VV GORSSEL AMATEUR-VOETBALVERENIGING
CORRESPONDENTIE-ADRES: Markerweg 10, 7213 LV Gorssel
BANK: Rabobank NL52RABO0322317703 – KVK NUMMER: 40104853

VV GORSSEL

4.2 Leden welke zijn ingedeeld in selectieteams ( junioren en senioren ) zullen een toeslag moeten voldoen welke separaat zal worden gefactureerd
Bij beëindiging van indeling in selecties zal de verplichting vervallen, dan wel naar rato worden verrekend.

4.3 Indien bij de aanvang van het nieuwe voetbalseizoen de betaling van het seizoen daaraan voorafgaand nog niet is voldaan, behoudt VV Gorssel zich het recht voor het lidmaatschap te beëindigen.

Artikel 5. Opzegging

5.1 Het lid kan de Club schriftelijk verzoeken tot opzegging van het lidmaatschap zodat deze eindigt aan het einde van het voetbalseizoen.

5.2 De opzegging dient voor 1 Juni van het lopende seizoen door de Club te zijn ontvangen.
5.3 Indien een derde verantwoordelijk is voor het lidmaatschap is diegene tevens verantwoordelijk voor tijdige opzegging.
5.4 Bij opzegging gedurende het speelseizoen blijft de verplichting tot betaling over het lopend seizoen bestaan en zal geen restitutie worden verleend

Artikel 6. Wijziging van de voorwaarden

6.1 De Club behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen. De gewijzigde regels worden onmiddellijk na wijziging van kracht. De actuele voorwaarden zijn te vinden op: www.vvgorssel.nl of kunnen op verzoek aan de ouders/verzorger van het lid worden toegezonden

Artikel 7. Boetebeleid

  1. Door de KNVB aan individuele leden of teams opgelegde boetes worden door de KNVB in rekening gebracht bij VV Gorssel
  2. VV Gorssel belast de individuele KNVB-boetes door aan de betreffende individuele leden.
  3. VV Gorssel zal bij teamboetes de leiding van het team hiervan op de hoogte brengen, deze dient vervolgens zorg te dragen dat dit bekend wordt gemaakt bij het gehele team.
  4. Leden en teams zijn verplicht binnen 2 (twee) weken, nadat zij door de penningmeester op de hoogte zijn gebracht van de te betalen boete, te voldoen. Indien nalatig hierin zal de speler / het team worden uitgesloten van de eerstvolgende bindende wedstrijd

 

Gegevens VV GORSSEL:

 

Adres: Markeweg 10

Postcode: 7213 LV

Plaats: Gorssel

Website: vvgorssel.nl

E-mail [email protected]

IBAN: NL52 RABO 0322317703 t.n.v. VV Gorssel
KVK 40104853

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!